• બ્રેડ0101

ફેક્ટરી


Anping County Jintai Metal Product Co., Ltd. એ પિંગ કાઉન્ટીમાં સ્થિત છે જે ચીનમાં "વાયર મેશની મૂળ ભૂમિ" છે, અમારી પાસે ઓટોમેટિક કોમ્પ્યુટર નિયંત્રિત બનાવટી વેલ્ડીંગ મશીનો, બેન્ડિંગ મશીનો, ઉચ્ચ વેલ્ડીંગ મશીનો અને અન્ય અદ્યતન સુવિધાઓ છે.

કારખાનું
કારખાનું
કારખાનું
કારખાનું
કારખાનું
કારખાનું
કારખાનું
કારખાનું
કારખાનું
કારખાનું
કારખાનું
કારખાનું
કારખાનું
કારખાનું
કારખાનું
કારખાનું
કારખાનું
કારખાનું
કારખાનું
કારખાનું

વિડિયો

મશીન વેલ્ડીંગ

મશીન કટીંગ

મેન્યુઅલ વેલ્ડીંગ

ઉત્પાદન દુકાન